Photo - Eichholtz - Copy of Xmas Shabby Chic projet (night)