Photo - Eichholtz contemporary white bathroom - NYC Apartment