Photo - Eichholtz contemporary white kitchen - Noura Kably